Papildomi paieškos paramentrai:
Peržiūrėti Rangovo pavadinimas Įmonės kodas Adresas Kvalifikacijos atestato (KA) arba teisės pripažinimo dokumento (TDP) tekstas Dok. tipas Dok. Nr. Galioja nuo Galioja iki Pirmojo išdavimo data Pripažintas dokumentas Poveikio priemonės
Išrašas UAB "Šiaulių plentas" 244693070 Išradėjų g. 11, LT-78149, Šiauliai Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 187 2018-10-31 2003-02-13
Išrašas AB "Panevėžio statybos trestas" 147732969 P.Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai (naftos, dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo; kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai; kiti inžineriniai tinklai), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, branduolinės energetikos objektų statiniai (tik bendrieji statybos darbai).
Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; naftos, dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas; stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas; lauko gaisrinio vandentiekio tinklų tiesimas; dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 322 2018-10-31 1998-03-20
Išrašas UAB "Projektų ekspertizė" 120091161 A.Vienuolio g. 6, LT-01104, Vilnius Suteikiama teisė būti statinio projekto ekspertizės rangovu ir statinio ekspertizės rangovu.
Statiniai: visi statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, branduolinės energetikos objektų statiniai.
Projekto ekspertizės darbų sritys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, konstrukcijų, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 50 MW vienetinės galios) ir tiekimo, dujotiekio, elektrotechnikos (iki 400 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, gaisrinės saugos.
Statinio ekspertizės darbų sritys: konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos (iki 50 MW vienetinės galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, gaisrinės saugos.
KA 3636 2018-10-31 2000-01-03
Išrašas UAB "BALTIJOS ŽIEDAS" 140981665 Plieno g. 3, LT-95112, Klaipėda Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, metalo) statyba ir montavimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); šildymo, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas; stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas; lauko gaisrinio vandentiekio tinklų tiesimas; dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos įrengimas, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 7052 2018-10-31 2012-03-23
Išrašas UAB "EDS projektai" 302592450 Draugystės g. 15B, LT-51228, Kaunas Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo; kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai), kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 7066 2018-10-31 2012-04-20
Išrašas UAB "Construction trade" 302487182 Technikos g. 9, LT-51242, Kaunas Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės).
Statybos darbų sritys: hidroizoliacija.
KA 7908 2018-10-31 2015-02-18
Išrašas UAB "Kauno renovacijos" 303092850 A. Kačanausko g. 11-26, LT-50148, Kaunas Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 8043 2018-10-31 2015-07-17
Išrašas UAB "UKMERGĖS VANDENYS" 182743364 Gėlių g. 18, LT-20115, Ukmergė Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Statybos darbų sritys: žemės darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 8501 2018-10-31 2017-04-28
Išrašas UAB "Auksta" 304341849 Visorių g. 12-21, LT-08300, Vilnius Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 8651 2018-10-31 2018-02-27
Išrašas UAB "Medtopas" 303313081 Jurgio Baltrušaičio g. 9-165, LT-06145, Vilnius Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), vandentiekio, nuotekų šalinimo), kitos paskirties inžineriniai statiniai (nuotekų valyklos).
Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, apdailos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 8688 2018-10-31 2018-03-30
Išrašas UAB "Bioselos grupė" 303342567 S. Konarskio g. 21-49, LT-30109, Vilnius Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 8784 2018-10-31 2018-10-31
Išrašas UAB "Omertus" 303350585 Bendorių kel. 22A-2, LT-14196, Žemųjų Rusokų vs., Vilniaus r. Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai.
KA 8785 2018-10-31 2018-10-31
Išrašas Husky management, UAB 304632139 Veiverių g. 9B-41, LT-11346, Vilnius Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Statybos darbų sritys: statybinių konstrukcijų (betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 8786 2018-10-31 2018-10-31
Išrašas UAB "Aglinta" 304116375 P. Lukšio g. 16-208, LT-08222, Vilnius Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo).
Statybos darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 8787 2018-10-31 2018-10-31
Išrašas Vaineta ir partneriai, UAB 302757603 Savanorių pr. 176, LT-44150, Kaunas Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Statybos darbų sritys: statybinių konstrukcijų (betono, medžio) statyba ir montavimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą).
KA 8788 2018-10-31 2018-10-31
Išrašas UAB "Alpinus LT" 304522739 Vytėnų g. 3A, LT-47457, Kaunas Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, apdailos darbai.
KA 8789 2018-10-31 2018-10-31
Išrašas UAB "Diltrus" 303228791 Draugystės g. 17-1, LT-51229, Kaunas Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, medžio, mūro) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą).
KA 8790 2018-10-31 2018-10-31
Išrašas UAB "Aletra" 134517920 Drobės g. 39, LT-45184, Kaunas Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Statybos darbų sritys: statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.
KA 8791 2018-10-31 2018-10-31
Išrašas UAB "Šiaurės projektai" 304412545 Pilies g. 4-19, LT-44275, Kaunas Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai.
KA 8792 2018-10-31 2018-10-31
Išrašas UAB "Blokas" 177034023 S.Žukausko g. 16-47, LT-08234, Vilnius Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą).
KA 8793 2018-10-31 2018-10-31
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Toliau : Pabaiga